Rozwój dziecka ze względu na jego skokową specyfikę powoduje problemy takie jak: skrzywienie kręgosłupa, wady postawy, płaskostopie itp. Ważne jest aby rodzice zaczęli dostrzegać sygnały z tym związane: zmiana sposobu chodu, koślawe kolana lub kostki.  Częstym sygnałem jest informacja od lekarza pediatry aby skonsultować się z specjalistą.

Z naszych doświadczeń najczęstszym przypadkiem klinicznym, z którym się spotykamy w naszym centrum rehabilitacji jest asymetria. Najczęściej objawia się zaburzonym sposobem poruszania się, co ma wpływ na skrzywieniem kręgosłupa, rotację miednicy, nierówność kończyn. Sygnałem wskazującym na pojawienie się asymetri może być punktowe lub nierówne ścieranie się podeszw butów naszych pociech.  

Naszym celem jest wyeliminowanie powyższych wad za pomocą ćwiczeń wzmacniających, stabilizujących, koordynacyjnych itp. Dzięki temu organizm młodego dziecka nabiera prawidłowych nawyków poruszania się (wzorców ruchowych) powodując eliminację wady lub zapobieganie jej  pogłębianiu się, co wpływa na funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Musimy pamiętać, że nasz organizm musi prawidłowo funkcjonować przez cały okres naszego życia dlatego jeśli nie nauczymy się w młodym wieku takich rzeczy jak np. motoryka, dynamiki, koordynacji ruchowej u osoby dorosłej bardzo ciężko będzie wyeliminować złe nawyki i cofnąć zmiany.

W ramach maksymy “Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał”

Nasz wykwalifikowany personel posiada bogate doświadczenie w rehabilitacji wad postawy dzieci.